استاد سیامک جلالی
استاد سیامک جلالی

EmailTwitterFacebook استاد سیامک جلالی متولد ۴/ ۷/ ۱۳۶۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی سابقه تدریس: ۱۰ سال درآموزشگاه ها ، مدارس و کانون زبان ایران تالیفات: شب کنکور زبان وچکیده زبان در انتشارات تخته سیاه

استاد سید ایمان سرورپور
استاد سید ایمان سرورپور

EmailTwitterFacebook استاد سید ایمان سرورپور متولد ۳۰ / ۴/ ۱۳۶۲ تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA سابقه تدریس: ۱۲ سال سابقه مشاوره در مراکز علمی، سابقه حضور در رادیو فرهنگ و شبکه آموزش و همچنین کارشناس خانواده سبز ،پژوهشگر اجتماعی شبکه ایرانیان تالیفات: کتاب مشاوره و برنامه ریزی هدف در انتشارات تخته سیاه

استاد شاهین شاهین زاد
استاد شاهین شاهین زاد

EmailTwitterFacebook استاد شاهین شاهین زاد متولد ۱۱ / ۷/ ۱۳۵۷ تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس سابقه تدریس:۱۷ سال تالیفات:مولف ۱۱ عنوان کتاب ،از جمله بهترین کتابهای ایشان تاریخ ادبیات و آرایه های ادبی مصور تخته سیاه که برای اولین بار در ایران انجام شده است

استاد عزت الله مشفق
استاد عزت الله مشفق

EmailTwitterFacebook استاد عزت الله مشفق متولد ۲/ ۶/ ۱۳۳۲ تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران سابقه تدریس: ۳۶ سال تالیفات: مولف ۷ کتاب از جمله کتاب شب کنکور هندسه در انتشارات تخته سیاه

استاد عقیل فردی
استاد عقیل فردی

EmailTwitterFacebook استاد عقیل فردی متولد ۴/ ۵/ ۱۳۴۲ تحصیلات: کارشناسی معارف اسلامی از دانشگاه تربیت معلم سابقه تدریس: ۲۲ سال در مدارس و آموزشگاه ها و ۴سال مدرس شبکه آموزش تالیفات :کتاب شب کنکور و گویای دین و زندگی درانتشارات تخته سیاه

استاد علی پسندیده
استاد علی پسندیده

EmailTwitterFacebook استاد علی پسندیده استاد علی پسندیده متولد ۲/ ۱۰ / ۱۳۵۳ تحصیلات: کارشناسی ارشد متالوژی از دانشگاه علم و صنعت سابقه تدریس: ۱۱ سال تالیفات: مولف ۶ کتاب از جمله کتاب بانک پرسش های چهارگزینه ای هندسه تحلیلی در انتشارات تخته سیاه

استاد علیرضا جابری
استاد علیرضا جابری

EmailTwitterFacebook استاد علیرضا جابری متولد ۱۲ / ۲/ ۱۳۵۱ تحصیلات: فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سابقه تدریس: ۱۸ سال در دانشگاه ها و مدارس و آموزشگاه های معتبر/ مدیر پروژه زبان تخصصی تالیفات:مولف ۵ جلد از جمله کتاب گویای زبان و لغت نامه زبان (برگزیده ی جشنواره ی رشد)در انتشارات تخته سیاه

استاد علیرضا خوانچه زر
استاد علیرضا خوانچه زر

EmailTwitterFacebook استاد علیرضا خوانچه زر متولد ۲/ ۸/ ۱۳۵۶ تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف سابقه تدریس: ۸سال تالیفات : کتاب چکیده ریاضی تجربی در انتشارات تخته سیاه

استاد فرشید مفتون
استاد فرشید مفتون

EmailTwitterFacebook استاد فرشید مفتون متولد ۱/ ۱۱ / ۱۳۴۹ تالیفات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی سابقه تدریس: ۱۴ سال تالیفات: کتاب شب کنکور زبان در انتشارات تخته سیاه

استاد مجید رضوی
استاد مجید رضوی

EmailTwitterFacebook استاد مجید رضوی متولد ۱۸ / ۹/ ۱۳۳۵ تحصیلات: کارشناسی مهندسی الکترون کی از دانشگاه کالیفرنیا سابقه تدریس: ۲۷ سال تالیفات: مولف ۱۰ کتاب از جمله کتاب شب کنکور دیفرانسیل در انتشارات تخته سیاه

استاد محمد نوکنده
استاد محمد نوکنده

EmailTwitterFacebook استاد محمد نوکنده متولد ۴/ ۱۰ / ۱۳۶۲ تحصیلات: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه شریف سابقه تدریس: ۱۰ سال تالیفات: مولف ۷کتاب از جمله چکیده فیزیک و شب کنکور فیزک در انتشارات تخته سیاه و مترجم فیزیک هالیدی